Posts by: Loes

EXTRA ALV op 23 juni

Geachte leden Door ziekte van onze penningmeester de heer Arjen Brouwer tijdens de ALV van 8 april jl. konden de agendapunten 7 (Jaarverslag penningmeester) en 8 (Verslag kascommissie) niet worden behandeld. De statuten van de HSC eisen dat de leden…

Boek De Hollandse Smoushond, herziene uitgave 2018

Het boek is te bestellen door uw naam en adresgegevens (binnen Nederland) op te geven via smoushond@gmail.com en tegelijkertijd € 20.00 over te maken op rekening NL45 INGB 0004385065 t.n.v. Hollandse Smoushonden Club, onder vermelding van Boek Smoushond 2018, waarna…

BETALING CONTRIBUTIE 2018

Inmiddels zijn er bijna vijf maanden van 2018 verstreken maar ontvingen wij de contributie toch nog niet van alle leden. De meesten ontvingen inmiddels een herinnering per email. Graag uw actie.

FB

De Hollandse Smoushonden Club heeft inmiddels ook een FB-pagina voor een wat snellere en modernere communicatie. Het geheel staat onder beheer van diverse bestuursleden.

Raad van Beheer: PETSCAN

WIJ VRAGEN UW HULP VOOR DE PROMOTIE VAN DE PETSCAN BIJ DIERENARTSPRAKTIJKEN IN NEDERLAND Als onderdeel van Fairfok ( https://www.houdenvanhonden.nl/gezond-fokken-met-fairfok/plan-fairfok/) heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht de PETscan ontwikkeld, één van de instrumenten om erfelijke ziekten en…