Nieuws

BETALING CONTRIBUTIE 2018

In het clubblad zit weer de gebruikelijke factuur voor de betaling van de contributie voor het komende jaar. Deze zit achter de adresdrager, het lidnummer staat op de adresdrager links onder het retouradres.