Nieuws

BETALING CONTRIBUTIE 2018

Inmiddels is de eerste helft van 2018 verstreken maar ontvingen wij de contributie toch nog niet van alle leden. De leden waarvan we een geldig emailadres hebben ontvingen inmiddels een of meerdere herinneringen via de mail. Controleert u ook regelmatig of mails niet in de map ongewenste mail terechtkomen? We kunnen ons namelijk niet voorstellen dat aan ons verzoek geen gehoor wordt gegeven. Opzeggen kan natuurlijk altijd maar dat dient vóór het eind van het voorafgaande jaar gedaan te worden, daarna is men gehouden de contributie voor het lopende jaar te voldoen.