Nieuws

Boek De Hollandse Smoushond, herziene uitgave 2018


Het boek is te bestellen door uw naam en adresgegevens (binnen Nederland) op te geven via smoushond@gmail.com en tegelijkertijd € 20.00 over te maken op rekening NL45 INGB 0004385065 t.n.v. Hollandse Smoushonden Club, onder vermelding van Boek Smoushond 2018, waarna het wordt toegestuurd.
Het boek is ook verkrijgbaar op gelegenheden waar we met de stand aanwezig zijn zoals RITSdagen, ALV en dergelijke.
De prijs is dan zonder de verzendkosten € 15.00.