Nieuws

Contributie 2017

Bij het decemberblad is weer een niet gepersonaliseerde factuur gevoegd voor de betaling van de contributie. Standaard € 25.00 en met gezinslid € 5.00 per persoon extra.
Deze factuur geldt uiteraard niet voor leden die hun lidmaatschap tijdig opzegden en leden die per 1 juli 2016 voor 1½ jaar lid werden.