Nieuws

EXTRA ALV op 23 juni

Geachte leden

Door ziekte van onze penningmeester de heer Arjen Brouwer tijdens de ALV van 8 april jl. konden de agendapunten 7 (Jaarverslag penningmeester) en 8 (Verslag kascommissie) niet worden behandeld. De statuten van de HSC eisen dat de leden vóór 1 juli van enig jaar op de hoogte gebracht moeten worden van de financiële situatie van de vereniging.
Daarom vindt een buitengewone ALV plaats op 23 juni aanstaande.
Wij nodigen onze leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Datum: zaterdag 23 juni 2018
Locatie: KC Gooi- en Eemland, Kininelaantje 10 te Hilversum.
Aanvang ALV: omstreeks 15.30 uur/16.00 uur, na afloop van de RITS-dag.

Agenda voor de buitengewone ALV

1. Opening/mededelingen voorzitter

2. Jaarverslag penningmeester door a.i. penningmeester de
heer P. Peeters

3. Verslag kascommissie

4. Rondvraag en sluiting

 1. Geachte bestuursleden,

  Helaas kan ik die vergadering er niet zijn, dus meld mij hierbij af.

  Wel hoop ik dat deze ingelaste vergadering ivm. de financien,
  goed verloopt voor de HSC.

  Vriendelijke groeten
  Bonnetta

Laat een bericht achter