Nieuws

EXTRA ALV op 23 juni

Geachte leden,
Wegens ziekte van onze penningmeester konden op de ALV van 8 april jl. de agendapunten 7 (jaarverslag penningmeester) en 8 (verslag kascommissie) niet worden behandeld.
Omdat wij volgens ons reglement vóór 1 juli a.s. de leden omtrent deze beide punten moeten inlichten, beleggen wij een tweede ALV op zaterdag 23 juni a.s. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Datum: 23 juni 2018
Plaats: KC Gooi en Eemland, Kininelaantje 10, 1216 BZ Hilversum
Tijd: 16.00 uur
Duur van de vergadering: plm. 30 minuten

Agenda:

1. Opening
2. Jaarverslag penningmeester
3. Verslag Kascommissie
4. Rondvraag
5. Sluiting

Laat een bericht achter