Een nestje fokken

Als uw smousje bekeken is op de Inventarisatiedag, waarvoor u wordt uitgenodigd, als uw hond 1,5 jaar oud is en geschikt is bevonden voor de fok, kunt u gaan denken aan een nestje. Een goedgekeurde reu kan vanaf nu op een dekadvies terecht komen.

Aan het begin van een loopsheid vraagt u een dekadvies aan bij:

Mevr. F. v.d. Giessen.
tel.: 070-3230215.
f.vander.giessen@hetnet.nl

U krijgt dan een lijst van 4 of 5 reuen, die geschikt zijn voor uw teef. Het dekgeld bedraagt 100 euro.

Het fokken wordt door de Stichting Terugfokprogramma begeleid. U krijgt een coach, die u met raad en daad terzijde kan staan. Als de pups 7 weken oud zijn, kan er een karaktertest afgenomen worden.  Aan de hand van de uitkomsten van deze test, kan het juiste pupje bij de juiste nieuwe eigenaar gezocht worden. De pupprijs bedraagt 400 euro.

U kunt hier het fokreglement van de Vereniging downloaden.

U kunt hier een uitgebreid artikel over dekken, zwangerschap, bevalling en nestperiode downloaden als PDF-bestand.

U kunt hier de fokkersinfo van de Stichting Terugfokprogramma Hollandse Smoushond downloaden.

pupslisa