Een nestje fokken

Als uw smousje bekeken is op de Inventarisatiedag, waarvoor u wordt uitgenodigd, als uw hond 1,5 jaar oud is en geschikt is bevonden voor de fok, kunt u gaan denken aan een nestje. Een goedgekeurde reu kan vanaf nu op een dekadvies terecht komen.

Aan het begin van een loopsheid vraagt u een dekadvies aan bij:

Mevr. F. v.d. Giessen.
tel.: 070-3230215.
f.vander.giessen@hetnet.nl

U krijgt dan een lijst van 4 of 5 reuen, die geschikt zijn voor uw teef.

Het fokken wordt door de Stichting Terugfokprogramma begeleid. U krijgt een coach, die u met raad en daad terzijde kan staan. Als de pups 7 weken oud zijn, kan er een karaktertest afgenomen worden.  Aan de hand van de uitkomsten van deze test, kan het juiste pupje bij de juiste nieuwe eigenaar gezocht worden.

U kunt hier het fokreglement van de Vereniging downloaden.

U kunt hier een uitgebreid artikel over dekken, zwangerschap, bevalling en nestperiode downloaden als PDF-bestand.

pupslisa