Nieuws

EXTRA ALV op 23 juni

Geachte leden, Wegens ziekte van onze penningmeester konden op de ALV van 8 april jl. de agendapunten 7 (jaarverslag penningmeester) en 8 (verslag kascommissie) niet worden behandeld. Omdat wij volgens ons reglement vóór 1 juli a.s. de leden omtrent deze…

Boek De Hollandse Smoushond, herziene uitgave 2018

Het boek is te bestellen door uw naam en adresgegevens (binnen Nederland) op te geven via smoushond@gmail.com en tegelijkertijd € 20.00 over te maken op rekening NL45 INGB 0004385065 t.n.v. Hollandse Smoushonden Club, onder vermelding van Boek Smoushond 2018, waarna…

BETALING CONTRIBUTIE 2018

Van een derde van de leden ontvingen wij de contributie nog niet. Vergat u het of weet u niet zeker of u al betaalde? Graag uw actie.

FB

De Hollandse Smoushonden Club heeft inmiddels ook een FB-pagina voor een wat snellere en modernere communicatie. Het geheel staat onder beheer van diverse bestuursleden.

Lid worden

Lid willen worden maar het kwam er nog niet van? U verwacht een pup het komende jaar? Voor 2018 kunt u zich nu nog opgeven via het formulier om van dit jaar geen clubblad te missen. Problemen met het formulier?…