Nieuws

Boek De Hollandse Smoushond, herziene uitgave 2018

Het boek is te bestellen door uw naam en adresgegevens (binnen Nederland) op te geven via smoushond@gmail.com en tegelijkertijd € 20.00 over te maken op rekening NL45 INGB 0004385065 t.n.v. Hollandse Smoushonden Club, onder vermelding van Boek Smoushond 2018, waarna…

BETALING CONTRIBUTIE 2018

In het winternummer dat half december naar de leden werd gezonden zat het gebruikelijke verzoek om betaling van de contributie vóór 1 februari. Van vele leden ontvingen wij deze inmiddels, maar helaas nog niet van iedereen. Dus nogmaals ons verzoek…

FB

De Hollandse Smoushonden Club heeft inmiddels ook een FB-pagina voor een wat snellere en modernere communicatie. Het geheel staat onder beheer van diverse bestuursleden.

Lid worden

Lid willen worden maar het kwam er nog niet van? U verwacht een pup het komende jaar? Voor 2018 kunt u zich opgeven via het formulier.